PowerAmino vätska

Huvudsaklig dragen: 1. växtnäring som härrör från sojabönor. 2. djupa bruna vätska 3. 17 typer fri aminosyra

Produktinformation

PowerAmino vätska

PowerAmino flytande härrör från sojabönor och har 17 typer av fria aminosyror. PowerAmino fungerar som en icke-förorenande, icke-kemiska och icke-giftig gödselmedel. Det underlättar växt för att generera egna protein.

Specifikationer


Utseende:
Djupt brun vätskaFri aminosyra:35%
Densitet:
1.2Amino kväve:4.5%(W/V)

Nytta


1. att underlätta växt att generera egna protein.

2. öka gröda motståndet mot ogynnsamma väderförhållanden.

3. förbättra färg, bevarande, smak och frukter.


Förfrågning