Hem > Nyheter > Innehåll

Organisk materia i marken

Nov 25, 2015

Den gyllene regeln om trädgårdsarbete säger, "Om du behandlar din jord väl, kommer den att behandla dina växter väl." Frisk, bördig jord är en blandning av vatten, luft, mineraler och organiska ämnen. I jord består organiskt material av växt- och djurmaterial som sönderdelas. När den har helt sönderdelas kallas humus. Denna humus är viktig för jordens struktur eftersom den innehåller enskilda mineralpartiklar ihop i kluster. Idealisk mark har en granulär, smula struktur som tillåter vatten att tömma genom det och gör att syre och koldioxid kan röra sig fritt mellan utrymmen i jorden och luften ovanför.


Tillämpning av organiskt material på jorden bidrar till kol, vilket främjar tillväxten av fördelaktiga bakterier, vilket ökar sannolikheten för starka växter. En annan fördel är när grödor växer och kräver mer näringsämnen, tillsatt organiskt material kan användas som växtfoder. Kom ihåg att varje gång du stör jorden genom att vrida eller tippa, tillsätts också syre till jorden. Detta ökar mikrobiell aktivitet, som matar på organiskt material. Jordförstöring kan därför minska jordens organiska materialreserver och bör hållas till ett minimum.