Hem > Nyheter > Innehåll

Vätska har en viss volym

Oct 18, 2017

Vätska är en av de tre stora fysiska formerna. Den har ingen bestämd form och påverkas ofta av behållaren. Men dess volym är konstant under tryck och temperatur invariant. Dessutom är trycket som utövas av vätskan på sidan av behållaren annorlunda än för andra tillstånd. Detta tryck sänds i alla riktningar, inte minskande och ökar med djup (ju djupare vattnet är desto större är vattentrycket).

Funktioner: Ingen bestämd form, vätska och ofta påverkad av behållaren. Behållarens form, vätskan, vätskans form. Den har en viss volym och volymen av vätskan är konstant under tryck och temperatur invariant. Det är svårt att komprimera till en mindre volym

Relationen med trycktemperatur

Vätskans volym är konstant under tryck och temperatur invariant. Dessutom utövar vätskan trycket på behållarens sidor såväl som andra fysiska tillstånd. Detta tryck sänds i alla riktningar, inte minskande och ökar med djup (ju djupare vattnet är desto större är vattentrycket).

En ökning i temperatur eller reducerat tryck kan generellt förånga vätskan och bli en gas, såsom värmevatten till vattenånga. Tryck eller kylning kan i allmänhet stelna en vätska och bli en fast substans, såsom att reducera vatten till is. Trycket i sig liknar emellertid inte alla gaser, såsom syre, väte och helium.

Vätska och fasta, flytande och isotropa egenskaper (fysikaliska egenskaper i olika riktningar), det vill säga att föremålen från fast till flytande, på grund av temperaturförhöjningen, gör atom- eller molekylär rörelse och kunde inte längre behålla den ursprungliga fasta positionen, så flödet genereras. Men vid denna tidpunkt är attraktionen mellan molekyler eller atomer större, så att de inte sprids, så vätskan har fortfarande en viss volym.

Faktum är att många små områden i det flytande interiören fortfarande har strukturen av en liknande kristall - "kristallografiska regionen". Likviditet är "klasszonen" som kan flyttas från varandra till den andra. Vi gör en metafor, på asfalten från "trafik", varje bil har en fast position är mannen som befinner sig i en "zon", och den relativa rörelsen mellan bilen och bilen, detta skapar flödet av hela laget.

Vätska skiljer sig från gas, den har viss volym. Vätskan skiljer sig från det fasta tillståndet. Det är flytande och har därför ingen fast form. Förutom flytande kristall är både flytande och amorfa fasta ämnen isotropa, vilka är de huvudsakliga makroskopiska egenskaperna hos vätska.