Hem > Nyheter > Innehåll

Grape Nutrition - Nutrition Absorption 1

Apr 25, 2016


Växter absorberar näringsämnen mestadels genom sina rötter från jorden och de kan också absorbera näringsämnen som appliceras på bladen också. Sammantaget är absorptionen av rötter den viktigaste vägen för inträde av näringsämnen i växterna. Därför måste en jord ge varje näringsämne i exakt de kemiska formerna där rötterna vill ha dem.


Tillförseln av växter med koldioxid genom löv som följd av bladnäring är vanligtvis stadigare än via rotnäring. Fotosyntes kräver ljus, värme, fuktighet och tillräckliga mängder näringsämnen. Ovannämnda faktorer plus de biologiska egenskaperna hos växterna och tjockleken på deras ställning bestämmer intensiteten eller hastigheten av processen.


På samma sätt som andra växter absorberar druvor också huvuddelen av de flesta näringsämnena genom sina rötter. En viss mängd näringsämnen kan emellertid också absorberas genom sina vegetativa delar huvudblad. För effektiv och oavbruten absorption av joner av växtrötter måste joner vara i kontakt med rotytan. Det finns huvudsakligen tre sätt på vilka joner når till rotytan från jordlösningen.


1) Root avlyssning

2) diffusion av joner

3) Massflöde