Hem > Nyheter > Innehåll

Grape Nutrition - Fertigationsteknik för druvor

Jul 27, 2016

Metoder för applicering av gödselmedel

1. Konventionella metoder

* Broadcasting

* Bandplacering

* Ringmetod

* Borrningsmetod


2. Moderna metoder

* Fertigation

* Bladapplikation


Gödsel Använd effektivitet av konventionella metoder

Sr. nr
Näringsämne
FUE (%)
1.
Kväve
50
2.
Fosfor
10-30
3.
Kalium
50

På grund av den låga gödningsmedlet användes effektiviteten av konventionella metoder för applicering av några avancerade metoder för befruktning som befruktning, som har mycket hög användningsgrad för gödningsmedel och sparar gödselmedel upp till 25 procent och förbättrar produktkvaliteten. I moderna metoder för applicering av gödsel läggs stor vikt vid effektiv och ekonomisk tillämpning av gödselmedel med kvalitetsprodukter utan att miljön försvårar behovet av timme.

Sr. nr
Konventionell metod
Beredningsmetod
1.

Gödselmedel appliceras samtidigt

med en ytterligare två splittringar.

Gödselmedel kan appliceras i små kvantiteter ett eller vilket antal gånger som uppgår till många delade doser.
2.

Räckvidden för nedbrytning är större som N

sprider sig över flera områden.

Omfattning för nedbrytning är mindre eftersom endast ett begränsat areal med större mikrobiell aktivitet står i kontakt med kvävekällan
3.
Upptagning varierar från 10-30%
Upptaget är mycket högre även upp till 80-90%
4.
Upptagning påverkas av torka
Frågan om torka uppkommer inte.
5.
Alternativ fuktning och torkning av jordar uppstår som leder till större nedbrytning av näringsämnen.
Uppstår inte
6.
Anaerob situation under översvämningsvattnet resulterar i dålig upptag av näringsämnen.
Uppstår inte
7.

Fler chanser för jord och atmosfär

förorening.

Ingen risk för förorening.
8.
Lågt utbyte med dålig kvalitet
Högre avkastning med bästa kvalitet.