Hem > Nyheter > Innehåll

Fulvinsyra

Sep 05, 2018


Nyligen publicerade tidskriften huminsyra en artikel med titeln "effekten av fulvinsyra på kvävefixeringseffektivitet och utbyte av alfalfa", och resultaten visade att fulvinsyra hade tre signifikanta effekter.

1) Applicering av fulvinsyra kan öka antalet och färska vikten av alfalfa rodnoduler.

2) Användning av fulvinsyra kan avsevärt förbättra aktiviteten hos kvävefixeringsenzymer av alfalfa rodnoduler och är högre än den för rhizobia-ympning, vilket indikerar att applicering av fulvinsyra inte bara kan främja bildningen av alfalfa och ursprunglig rhizobia utan också förbättra Effektiviteten av kvävefixering av massmassor i rotknutor.

3) Användning av fulvinsyra kan främja kontinuerlig ökning av alfalfautbyte.


Fulvinsyrapulver

Det har högre bioaktiva grupper och stark chelatering till spårelementen. Det rekommenderas starkt att använda som pesticidadjuvans, öka effektiviteten av bekämpningsmedlet eller att formulera högkoncentrerat bladgödselmedel och spolningsgödselmedel.

image.png