Hem > Nyheter > Innehåll

100% vattenlöslighet av kaliummått (super kaliumf-humat)

Apr 26, 2016


Självmjölksyra är inte löslig i vatten, kaliummolekyl är kalciumsaltet av huminsyra vilket gör den humana syran löslig. När man tillsätter fulvinsyra till kaliummolekyl, vilket gör kaliummolekylen med högre aktivitet. På grund av den utmärkta vattenlösligheten på 100% är den perfekt att användas av droppbevattning, blad och flytande formulering.